Det visste du inte om hundar

maj 4, 2020 Posted in Uncategorized by Inga kommentarer

Att hundar har ett exceptionellt doftsinne och är smarta som tvååringar känner de flesta till vid det här laget. Men kände du till dessa roliga fakta om hundar?

Ser i andra färger

Genom hundarnas ögon ser världen lite annorlunda ut om man jämför den med vår. Hundar har svårt att skilja mellan färger som rött, orange och grönt. Därför är det kanske inte så konstigt att hunden måste använda luktsinnet för att hitta den där röda bollen i det gröna gräset ibland! Hundarnas färgseende går i en skala som är mestadels violett, blå och gul. Det här är dock säkerligen inte något problem för hundarna, som har ett luktsinne som är 40 gånger starkare än vårt.

Kommer inte från vargarna

En vanlig missuppfattning är att hunden utvecklades från de vargar som lever ibland oss idag. Det är dock inte helt sant. Sanningen är att dagens hundar och vargar delar en gemensam förfader. Det är svårt att veta hur denna förfader var och om den liknar de vargar som idag lever i våra skogar. Med tanke på hur lång tid som har gått sedan urhunden levde är det inte osannolikt att både hundar och moderna vargar har utvecklats åt var sitt håll och blivit allt mer egenartade.

Hundar tolkar kroppsspråk

Som människa är det lätt att tro att hundar precis som vi kommunicerar framför allt med det hörbara språket. Även om det har visat sig att hundar är mycket duktiga på att förstå talat språk och tonläge, är de även experter på att tolka vårt kroppsspråk. När vi talar använder vi medvetet och omedvetet många gester och de här tecknen är hundarna väldigt bra på att ta in. Med det här i åtanke är det en god idé att tänka på hur man talar med kroppen när man vill kommunicera med hunden. Om du säger ”nej” med rösten men visar ”ja” med handen kan det bli väldigt förvirrande för hunden. Ett muntligt kommando kan förstärkas med hjälp av ett enkelt tecken. Så småningom kan till och med det muntliga kommandot övas bort så att bara tecknet är kvar. På så vis kan ni få ett hemligt språk som är väldigt effektivt och smidigt.